Patrik Andersson utsedd till ny VD och koncernchef för Loomis AB

Styrelsen för Loomis AB har utsett Patrik Andersson, 52, till ny VD och koncernchef för Loomis AB. Han är för närvarande VD för Orkla Foods Sverige och tillträder sin nya befattning senast den 9 maj 2016. Lars Blecko kvarstår som koncernchef för Loomis AB fram till dess att Patrik Andersson tillträder sin befattning.

Patrik Andersson, internationell civilekonom från Lunds universitet, har lång erfarenhet från svensk och international handel. Patrik har bland annat arbetat i ett flertal ledande befattningar inom Unilever-koncernen under tolv år, som VD för Wasabröd globalt inom Barilla-koncernen samt som VD och koncernchef för norska börsnoterade livsmedelsföretaget Rieber&Son under åren 2008-2012. Patrik är också styrelseledamot i Spendrups Bryggeri AB.

"Patrik Andersson har en gedigen bakgrund inom marknad, försäljning och företagsledning, och har en bred erfarenhet av internationell affärsverksamhet inom det för Loomis viktiga handelssegmentet. Med Patrik som ny VD och koncernchef får Loomis en utmärkt efterträdare till Lars Blecko. Patrik kommer att med full kraft leda Loomis ökade fokus på tillväxt", säger Alf Göransson, styrelseordförande i Loomis AB.

9 november, 2015

Alf Göransson
Styrelseordförande

Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt: 08-522 920 53
carina.cederblad@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, återförsäljare och andra bolag. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 21 000 personer och omsatte 2014 13,5 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2015 kl. 08:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.