Stort kontanthanteringsuppdrag till Loomis i USA

Loomis amerikanska dotterbolag har fått i uppdrag av en av USA:s största banker att överta kontanthanteringsfunktionen på fyra orter, däribland vid två av bankens större enheter i Houston och San Diego. Uppdraget innebär att bankfilialernas kontanter kommer att hanteras i Loomis värdedepåer i stället för i bankernas egna kassavalv och kommer att påbörjas under de närmaste månaderna.

– Uppdraget är helt i linje med vår globala satsning på att öka andelen CMS i vår service till kunderna. Detta är speciellt viktigt i USA där andelen CMS är mindre än i Europa. CMS innebär att vi erbjuder helhetslösningar genom att ta hand om kundernas totala värdehantering, inkluderande CIT som innebär enbart värdetransporter, säger Loomis VD och koncernchef Lars Blecko.

– Uppdraget, som är strategiskt viktigt visar att våra investeringar i bland annat nya moderna lokalkontor för kontanthantering i USA börjar ge resultat, framhåller Lars Blecko.

Ordervärdet uppgår till ca 7 miljoner USD på årsbasis och ca 3 miljoner USD under 2013.

2013-04-08

Lars Blecko
VD och Koncernchef

Mobiltelefonnummer: 070-641 49 10

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter för banker, återförsäljare och andra kommersiella bolag, via ett internationellt nätverk av knappt 400 operativa lokalkontor i 16 länder. Loomis sysselsätter cirka 20 000 personer och omsätter cirka 11 miljarder kronor. Loomis är noterat på mid cap-listan på NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen är sådan som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2013 kl. 10:00.

Taggar:

Om oss

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2017 17,2 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar