Lyckad nyemission i Loqware Technologies AB

Lyckad nyemission i Loqware Technologies AB Göteborgsföretaget Loqware har säkrat 15,4 miljoner kronor i en nyemission riktad till institutionella placerare. Investerare är Praktikertjänst, Länsförsäkringar, Catella och Stonepath Europe. Nyemissionen kommer att användas till att starta produktionen av Loqwares extremt säkra hårddiskar, vilka är säkrade med Loqwares patentsökta elektroniska lås, i-Loqtm. I början av andra kvartalet sker produktion av hårddiskarna för marknadstest. Därefter startar löpande produktion och marknadsförsörjning. Lansering sker i Europa, USA och Asien. Loqwares produkter fick stor uppmärksamhet då de visades på Comdex-mässan i Las Vegas i november 2000. På CeBIT-mässan, i Hannover i mars, kommer Loqware att ha egen monter i den amerikanska paviljongen, samt ställa ut tillsammans med Infineon SiliconTrust. Loqware planerar marknadsnotering under slutet av 2001. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mikael Institoris, VD, tfn: 031-704 30 20 Lars Grundin, operativ vice ordförande, tfn: 031-704 30 20 Se även www.loqware.com Loqware Technologies AB, har genom egen forskning och utveckling tagit fram ett elektroniskt säkerhetslås. Det elektroniska låset tar extremt liten plats och kan enkelt integreras direkt med de flesta elektroniska hård-varuprodukter. Användningsområden är datorer och nätverk, passagesystem, mobiltelefoni, bank- och industrisäkerhet, där extremt hög säkerhet krävs. Företagets styrelse består av ordföranden Carl-Göran Myrin, tidigare koncernchef i Siemens Sverige, Ivan Öfverholm, tidigare VD i Saab Ericsson Space, Svante Carlsson, professor i datalogi och grundare av Effnet, Lars Grundin, grundare av Loqware och Mikael Institoris. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00580/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/20/20010220BIT00580/bit0003.pdf

Dokument & länkar