Nocart tar genombrottsordrar på 12,9 MEUR för off-grid-kraftverk i Afrika

Nocart har tecknat tre kontrakt för leverans av kraftverk för distribuerad elproduktion, två i Malawi och en i Nigeria.

De två verken i Malawi är ett Sol–diesel hybridkraftverk för off-grid användning på 2MW med 1MWh energilagring och ett Sol-diesel hybridkraftverk för off-grid användning på 4MW med 2MWh energilagring.

I Nigeria är ordern ett 1MW kombinerat Sol och multifuel värme/elkraftverk som använder sågspån som bränsle.

Det totala ordervärdet för de tre kontrakten är 12,9 MEUR. Nocats uppskattade omsättning 2015 är 3,9 MEUR. Cleantech Invests ägarandel i Nocart är 20% av bolaget.

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer.

Nocarts VD, Vesa Korhonen: “Vi hart bearbetat den afrikanska marknaden under två år och har under denna tid identifierat en projektpipeline till ett värde av 400 MEUR med hög kvalitativa potentiella projekt, som vi siktar på att delta i under de närmaste fem åren. Dessa tre projekt är våra första i megawattstorlek och vi ser en fortsättning på denna mycket kraftig tillväxt under de kommande åren.”

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren: "Nocart har på kort tid etablerat sitt tekniskt ledande styrsystem för distribuerad, förnyelsebar energiproduktion och vi har stora förhoppningar att Nocart kommer bli en marknadsledare i detta kraftigt växande segment. Denna marknad har kommit i rampljuset då dess potential blivit alltmer uppenbar. John Kerry, utrikesminister I USA, uttryckte det nyligen i sitt tal vid COP15 i Paris: 'Att förse områden utan tillförlitlig el med distribuerad energiproduktion (off-grid) kan vara den största marknadsmöjligheten i mänsklighetens historia'.”

Vesa Korhonen, CEO of Nocart Oy. Tel:+358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Certified Advisor. Tel. 358 9 682 9500

Cleantech Invest focuses on clean energy and efficient use of natural resources. The company has minority ownerships in a diversified portfolio of companies and is actively looking for new capital light and high impact businesses within the cleantech universe. Cleantech Invest invests in the most promising early-stage and growth cleantech companies in Finland, Sweden and in the Baltic Sea area. The company management team members are international pioneers in cleantech investing. Cleantech Invest is also a designated Accelerator in the Vigo Program initiated by the Ministry of Employment and the Economy. www.cleantechinvest.com.

Prenumerera