Hög produktionen och försenad leverans i januari 2018 liksom föregående år

Produktionen i januari blev 4 224 ton (mot 3 254 i januari 2017) vilket var 30 % mer än förra året.

Liksom föregående år levererades ingen båtlast i januari. Båten kommer att gå början av februari.

Malmlagret var 13 700 ton i slutet av januari (26 739 ton i slutet av januari 2017).

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018. Däremot är ingen säkring gjord för det innevarande första halvåret 2018.

Ungefär halva USD flödet är säkrat jämnt under året 2018.

Metallpriserna har, netto, stigit ytterligare något under januari.

Månadsgenomsnittet uttryckt i SEK per ton ökade för zink med 3 % medan det var 1 % lägre för bly. Jämfört med priserna i januari 2017 var zinkpriset 14 % och blypriset 3 % högre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök
070 511 32 12
nordenhok.g@gmail.com          

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar