Leveranserna i december, enligt plan

Malmleveranserna i december 2015 uppgick till 3 629 ton torrvikt (2 995 ton i december 2014) med en zinkhalt på 8,9 % och en blyhalt på 7,6 %, (8,4 % zink och 4,8 % bly), 21 % större kvantitet och bättre metallhalter. Malmlagret minskade med 850 ton under december, till 1 500 ton medan det förra året minskade med 50 ton under december.

För hela 2015 har planenligt 40 763 ton torrvikt levererats (38 724), en ökning med 5 %.

(se tabell i pdf-fil)

Metallpriserna under december, uttryckta i SEK per ton, utvecklade sig olika. Zinkpriset försvagades ytterligare medan blypriset stärktes något. Jämfört med december 2014 var zinkpriset 22 % lägre och blypriset 1 % lägre.

(se tabell i pdf-fil)

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar