Leveranserna i oktober, enligt plan

Malmleveranserna i oktober 2015 uppgick till 3 918 ton torrvikt (3 430 ton i oktober 2014) med en zinkhalt på 9,3 % och en blyhalt på 6,0 %, (9,6 % zink och 6,8 % bly), 14 % större kvantitet med något lägre metallhalt. Malmlagret ökade med 250 ton under oktober, till 1 650 ton medan det förra året ökade med 900 ton under oktober.

Hittills i år har 33 698 ton torrvikt levererats (31 707), en ökning med 6 %.

Metallpriserna under oktober, uttryckta i SEK per ton, stannade på samma nivå som gällde under september. Jämfört med oktober 2014 var zinkpriset 12 % lägre och blypriset 3 % lägre.

(se tabeller i pdf)

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar