Lovisagruvan AB ansöker om tre nya undersökningstillstånd

Lovisagruvan AB ansöker om nya undersökningstillstånd i tre områden ca 5-10 km sydväst om Lovisagruvan.

Ansökan avser en period om inledningsvis tre år och omfattar en sammanlagd yta av drygt 769 hektar fördelad på tre områden som benämns: Silvergruvan Nr 1, Nyhyttan Nr 1 och Dyrkatorp Nr 1, samtliga belägna i Lindesbergs kommun, Örebro län.

Lovisagruvan intresserar sig för området eftersom bergartssekvensen i mycket påminner om den nära Lovisagruvan. I det berörda området finns dessutom flera historiska gruvor. Den största gruvan är den sedan medeltiden, i omgångar bearbetade, Guldsmedshytte Silvergruva där man efter handskrädning kunde leverera blymalm med goda silverhalter till en lokal liten hytta. Totalt rapporteras att det ur malm från Guldsmedshyttefältet har utvunnits 4755 ton metalliskt bly och 6154 kg silver fram till att produktionen upphörde år 1874.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Stefan Sädbom 070-273 27 87

stefan.sadbom@bergskraft.se

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar