Ny artikel om Lovisagruvans geologi

Lovisagruvan har under perioden 2014-2017 tillsammans med Boliden, Zinkgruvan Mining samt Luleå Tekniska Universitet samarbetat i ett forskningsprojekt benämnt: Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen”,

(”stratiform” betyder att mineraliseringen förekommer i skikt/lager i berggrunden).

Projektet finansierades av det strategiska innovationsprogrammet för den svenska gruv- och metallproducerande industrin (STRIM) med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten, samt med ytterligare ekonomiskt stöd från Zinkgruvan Mining, Boliden Mineral AB och Lovisagruvan (bidrag 2014-01792).

Forskningsprojektets geografiska fokus har varit Jugansboområdet nära Sala i Västmanland, Zinkgruvan i södra Örebro Län samt Lovisagruvan i norra Örebro län. Delresultat av forskningsprojektet har med geolog Dr Nils Jansson som huvudförfattare, publicerats i flera olika vetenskapliga artiklar, och nu senast har resultatet av studien av Lovisagruvan publicerats i den välrenommerade tidskriften Economic Geology i en publikation med titeln:

The Lovisa Stratiform Zn-Pb Deposit, Bergslagen, Sweden: Structure, Stratigraphy, and Ore Genesis”.

Publikationen är skriven på engelska, innehåller flera kartor och diagram och kan fritt läsas och laddas ned via denna länk:

https://pubs.geoscienceworld.org/segweb/economicgeology/article/113/3/699/530167/the-lovisa-stratiform-zn-pb-deposit-bergslagen

En viktig slutsats som presenteras i artikeln är att Lovisagruvan tillhör samma typ av mineralisering, och är ett resultat av likartade processer som de som skapat zink-bly-silver, och koppar-koboltfyndigheterna vid Zinkgruvan ca 120 km söder om Lovisagruvan. Vidare beskrivs i artikeln, i detalj, den mineraliserade delen av bergartssekvensen som omger Lovisagruvan samt sekvensens kemiska, strukturella och mineralogiska särdrag. Projektet har gett ökade kunskaper om geologin och de speciella egenskaperna hos berggrunden nära Lovisagruvan vilket har stor relevans för prospektering generellt, men speciellt för den fortsatta prospekteringen i Lovisagruvans närområde och inom Lovisagruvans undersökningstillstånd i Bergslagen.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Stefan Sädbom 070 27 327 87
stefan.sadbom@lovisagruvan.se

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar