Produktion under plan och leverans enligt plan i mars 2018

Produktionen i mars blev 3 302 ton (mot 4 440 i mars 2017) en minskning med 26 % delvis till följd av isbildning i ventilationsschaktet.

Hittills i år har 11 150 ton producerats (11 252), praktiskt taget oförändrat.

En båtlast med 4 475 ton levererades i mars (4 472).

Malmlagret var 11 700 ton i slutet av mars (25 000 ton i slutet av mars 2017). 

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018. Däremot är ingen säkring gjord för det innevarande första halvåret 2018.

Ungefär halva USD flödet är säkrat jämnt under året 2018.

Månadsgenomsnittet i SEK per ton vände ner i mars och blev 5 % lägre för både zink och bly.

Jämfört med priserna i mars 2017 var zinkpriset 9 % högre och blypriset 3 % lägre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com          

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018. 

  

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.