Produktionen något över och leveranserna enligt plan i oktober 2017

Produktionen i oktober blev 4 088 ton (mot 3 712 i oktober 2016) vilket var något över plan och en ökning med 10 % mot förra året. Hittills i år har 34 174 ton producerats (31 330), en ökning med 9 %.

En båtlast med 4 576 ton levererades i oktober(4 408). Totalt har 45 332 ton levererats per oktober (7 397).

Malmlagret var 11 500 ton i slutet av oktober (24 800 ton i slutet av oktober 2016). 
(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för zinkpriset uttryckt i SEK per ton steg under oktober för både bly och zink med 10 %. Jämfört med priserna i oktober 2016 var zinkpriset 33 % och blypriset 25 % högre.
(se diagram i bifogad pdf)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar