Produktionen ökade något och leveranserna var enligt plan i april 2018.

Produktionen i april blev 3 312 ton (mot 3 084 i april 2017) en ökning med 7 %.

Hittills i år har 14 462 ton producerats (14 810) en minskning med 2 %.

En båtlast med 4 599 ton levererades i april (4 356).

Malmlagret var 10 300 ton i slutet av april (23 700 ton i slutet av april 2017).

(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018. Däremot är ingen säkring gjord för det innevarande första halvåret 2018.

Hela USD flödet är säkrat under 2018 och även första kvartalet 2019.

Marknadsprisernas månadsgenomsnitt i SEK per ton minskade något i april obetydligt ner för zink och 2 % lägre för bly.

Jämfört med priserna i april 2017 var zinkpriset 15 % högre och blypriset 3 % lägre.

(se diagram i bifogad pdf)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar