Produktionen ökade och leveranserna var enligt plan i maj 2018

Produktionen i maj blev 4 488 ton (mot 3 928 i maj 2017) en ökning med 14 %.

Hittills i år har 18 950 ton producerats (18 260) en ökning med 4 %.

En båtlast med 4 591 ton levererades i maj (4 587).

Malmlagret var 10 100 ton i slutet av maj (23 000 ton i slutet av maj 2017).

(se diagram i bifogad pdf)

Metallpriserna är säkrade i USD för leveranserna under andra halvåret 2018. Däremot är ingen säkring gjord för det innevarande första halvåret 2018.

Hela USD flödet är säkrat under 2018 och även första kvartalet 2019.

Marknadsprisernas månadsgenomsnitt i SEK per ton minskade i maj jämfört med april med 1 % för zink och ökade med 8 % för bly.

Jämfört med priserna i maj 2017 var zinkpriset 18 % högre och blypriset 11 % högre.

(se diagran i bifogad pdf)

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2018. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar