Produktionen över plan och leverans enligt plan

Produktionen i mars var 4 440 ton (mot 4 254 i mars 2016) vilket var över plan. En båt med 4 472 ton torrvikt levererades i början av mars. Nästa båt avseglade först i början på april.

Malmlagret var 25 000 ton i slutet av mars (12 100 ton i slutet av mars 2016).

Metallpriserna för de planerade leveranserna under 2017 är säkrade på de nivåer som gällde i december 2016.

Månadsgenomsnittet för metallpriser uttryckta i SEK per ton sjönk något igen i mars efter en viss förstärkning i februari. Zinkpriset sjönk med 2 % och blypriset med 1 % jämfört med februari. Jämfört med priserna i mars 2016 var zinkpriset 64 % och blypriset 35 % högre.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta 

Göran Nordenhök 070 511 32 12

nordenhok.g@gmail.com

Denna information är sådan information som Lovisagruvan AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017. 

Om oss

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.

Prenumerera

Dokument & länkar