Lärarstudenter protesterar: Likvärdigheten hotas i svensk skola

- Det finns en likgiltighet när det gäller bristen på likvärdighet i svensk skola som vi, som blivande lärare och studie- och yrkesvägledare, inte kan acceptera. I skollagen, 1:a kapitlets andra paragraf, sägs att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform, oavsett vart i landet den anordnas. Så är det inte idag, säger Jenny Löfberg, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

 

 - Drygt var tionde niondeklassare är obehörig till gymnasiet och kunskapsskillnaderna mellan flickor och pojkar består. Och det är framför allt de elever som inte får stöd hemifrån och de som hade sämre studieförutsättningar redan från början som drabbas. Vi är på god väg att bygga upp ett klassamhälle där endast privilegierade barn och då företrädelsevis flickor klättrar på akademins stegar, säger Elise Ling, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening i Malmö/Lund.

- Det är sällan någon förnekar att skolan inte skulle vara likvärdig. Men det är i princip lika sällsynt att någon försöker göra något åt problemet. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening anser inte att det är rimligt att vi, utan påföljder, ska fortsätta att bryta mot svensk skollag varenda dag, eftersom det är svårt att peka ut vem det är som egentligen gör sig skyldig till brottet. Vi har 290 olika skolhuvudmän, är det de som ska ta ett nationellt ansvar för svensk skolas likvärdighet? , säger Jenny Löfberg.

Lärarnas Riksförbunds Studenter menar att det självklart måste vara staten som tar detta ansvar. LR Stud förordar därför att staten:

Öronmärker pengar avsedda för undervisning - det får inte vara varje enskild kommuns ekonomiska förutsättning som avgör vilken kvalitet elever får i sin skolgång. 
Kommer fram till en nationell plan och målsättning för hur Sverige kan efterleva skollagens krav på en likvärdig skola.

Kommentarer:

Jenny Löfberg, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening,
070-298 13 33

Elise Ling, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening i Malmö/Lund,
0703-519560

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har ca 20 000 medlemmar som studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.