Lärarstudenterna uppvaktar regeringen: Kräver ökat statligt ansvarstagande för skolan

På tisdag, direkt efter utbildningsminister Jan Björklunds tal i Almedalen, lämnar Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening över en namninsamling för ökat statligt ansvarstagande över den kommunala ungdomsskolan, där en likvärdig skola ger alla barn samma chans till en bra utbildning. Björklund kommer att få över 3 000 namnunderskrifter.

På tisdag, direkt efter utbildningsminister Jan Björklunds tal i Almedalen, lämnar Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening över en namninsamling för ökat statligt ansvarstagande över den kommunala ungdomsskolan, där en likvärdig skola ger alla barn samma chans till en bra utbildning. Björklund kommer att få över 3 000 namnunderskrifter.

1991 kommunaliserades den svenska ungdomsskolan, vilket innebar att skolan övergick från ett statligt till ett kommunalt huvudmannaskap. När skolan blev en utgiftspost på kommunens bord, blev den också en förhandlingspunkt för kommunen när det gäller att få ekonomin att gå ihop. Ett förstatligande av den svenska skolans huvudmannaskap skulle bidra till att det i större utsträckning blir skolans behov snarare än kommunens prioriteringar som avgör resurstilldelningen.

- Att vara elev idag ska inte vara ett lotteri grundat på var du har tur att vara bosatt, säger Jenny Löfberg, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

- Jag hoppas att resultatet av denna namninsamling visar på hur viktig frågan är och att ett ökat statligt ansvarstagande av den kommunala ungdomsskolan är av yttersta vikt oavsett vem som än vinner valet 2010, fortsätter Jenny Löfberg.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening har aktivt drivit denna fråga sedan 2007 och efter valet i höst anordnar föreningen en konferens där frågan återigen kommer att belysas.

Namninsamlingen överlämnas i Almedalen till Jan Björklund efter hans tal, som inleds kl 19.00 på tisdagen 6 juli.

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har nästan 20 000 medlemmar. LR Stud bedriver aktuell utbildningspolitik med syfte att höja kvalitén på lärarutbildningen och öka det statliga ansvaret för skolan.

Kommentarer: Jenny Löfberg, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, 073-020 99 42

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har nästan 20 000 medlemmar. LR Stud bedriver aktuell utbildningspolitik med syfte att höja kvalitén på lärarutbildningen och öka det statliga ansvaret för skolan.