Ny ordförande för Lärarstudenterna

Söndagen den 11 mars valdes Freddy Grip till ny ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud. Han ser stora utmaningar för dagens lärarstudenter och nyexaminerade lärare.

– Efter en lång akademisk utbildning med stor investering av tid, energi och pengar kommer ändå examinerade lärare ut till en ohållbar verklighet. Introduktionsåret är inte på plats, ett introduktionsår som är så välbehövligt för att komma in i yrket, säger Freddy Grip.

LR Stud företräder lärarstudenterna och arbetar för en likvärdig skola av hög kvalitet. Idag är skillnaderna alltför stora över landet.

– Blir ens första jobb på en friskola så får den nyexade läraren räkna med upp till 30% mer undervisning än på en kommunal. Risken är stor att man att inte får en reell chans att göra ett bra jobb i början på sin yrkeskarriär, säger Freddy Grip

– Kommunerna visar dessutom gång på gång sin oförmåga att ta ansvar för skolan. Det blir alltmer uppenbart att det krävs ett nytt modernt huvudmannaskap som kan ersätta dagens otidsenliga system med amatörer som styr skolan.

– För att uppnå vårt mål med en bättre verklighet för studenter, framtida kollegor och elever så krävs det att facket stärks och det gör vi på lokal nivå. Verksamhetsåret 2012/2013 ska fokuserar på våra fantastiska lokalföreningar med studenter som är engagerade hellre än likgiltiga, säger LR Studs nyvalde ordförande.

Freddy Grip är 24 år och student på Civilingenjör- och lärarprogrammet på KTH. Han ämnar bli lärare i fysik och matematik för gymnasiet.  

För kommentarer kontakta:
Freddy Grip, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, 070-298 13 33

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har 18 000 medlemmar. LR Stud bedriver aktuell utbildningspolitik med syfte att höja kvalitén på lärarutbildningen och öka det statliga ansvaret för skolan.

Media

Media