”Vad vet lärarna?” – seminarium om lärares HBT-kunskaper under Prideveckan

HBT-kompetensen är låg i grundskolor och gymnasier, och bland yrkesaktiva lärare brister kunskaperna om Diskrimineringslagen och nyaste diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet eller uttryck”.
Detta visar resultatet av examensuppsatsen ”Varför skulle man inte identifiera sig som kvinna eller man?”, skriven inom lärarutbildningen vid Stockholms Universitet.

För att belysa frågan om lärares HBT-kunskaper anordnar Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ) och Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR Stud) idag, torsdag den 29 juli klockan 17:00, seminariet ”Vad vet lärarna?” i Pride House, där bland annat Diskrimineringsombudsmannen kommer att medverka.

- Flera av lärarna i studien pratar om att homofobi förekommer både bland elever och personal i skolorna, säger Sanna Nilsson, författare till uppsatsen. Den nyaste diskrimineringsgrunden har många ingen vidare koll på alls, och transfrågor är ingenting man pratar om.

Enligt både LR Stud och SFQ ska det vara en självklarhet att alla lärare får grundläggande hbt-kompetens och kunskaper kring diskrimineringslagstiftningen.

- Det är en kvalitetsfråga att detta införs på lärarutbildningarna, menar SFQ:s förbundsordförande Camilla Nylundh.

- Lärare förväntas agera korrekt och följa styrdokument och lagar. Ändå får vi ingen utbildning i strategier för likabehandling. Vi anser att detta måste ingå i lärarutbildningen. Vi anser också att redan verksamma lärare i en nationell satsning måste få kompetensutveckling när det tillkommer lagar och krav, för att det ska få någon reell effekt, säger Jenny Löfberg, ordförande för LR Stud.

För kommentarer:
Sanna Nilsson, författare till uppsatsen ”Varför skulle man inte identifiera sig som kvinna eller man?” samt vice förbundsordförande Sveriges Förenade HBTQ-studenter (SFQ), 070-490 12 64

Jenny Löfberg, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening (LR Stud), 070-298 13 33

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, har nästan 20 000 medlemmar. LR Stud bedriver aktuell utbildningspolitik med syfte att höja kvalitén på lärarutbildningen och öka det statliga ansvaret för skolan.

Taggar: