Årets vårbruk intensivare än på länge

8 april 2013.

Mycket regn ledde till att höstsådden av spannmål blev begränsad och det kalla vädret har försenat vårbruket med flera veckor. Risken är därför stor att årets vårbruk blir stressigare än vanligt. Ökad stress innebär en kraftigt ökad risk för olyckor.

Olyckorna i jordbruket har de senaste åren minskat men riskerna för allvarliga olyckor ökar alltid när stressen ökar. Kampanjen Säkert Bondförnuft manar nu till försiktighet i vårbruket och vill ge fem råd för att försöka få ner antalet olyckor.

1. Slarva inte med mat och sömn - pauser och regelbunden energi gör att du jobbar bättre.

2. Stora maskiner, höga hastigheter och stress ökar risken för påkörningsolyckor på gårdsplanen - tänk på barnen.

3. När du ska ut på stora vägen - fungerar saftblandaren, belysning och blinkers och syns skylten för långsamtgående fordon?

4. Be om hjälp när du märker att du inte hinner eller när grejerna krånglar.

5. Om tiden rinner iväg - träda kan vara ett acceptabelt alternativ till en dålig vårsådd.


För ytterligare information kontakta:

Göran Andersson, spannmålsodlare och handledare Säkert Bondförnuft, Linköping. Tel: 0704-56 45 07 eller E-post: bokestad@telia.com

Anders Danielson, Projektledare Säkert Bondförnuft, LRF. Tel: 08-787 51 85 eller E-post: anders.danielson@lrf.se


Fakta om Säkert Bondförnuft: Säkert Bondförnuft är en riksomfattande kampanj med målet att genom information och utbildning halvera antalet olyckor i lantbruket till och med år 2013. Säkert Bondförnuft har utbildat 180 handledare som erbjuder gårdsbesök för att lantbrukare ska få hjälp att se över sin och familjens säkerhet på gården. Kampanjen anordnar också kurser och gårdsvandringar. Det är ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera