Bra att konkurrenskraften i svenskt jordbruk ska utredas

21 februari 2013.

LRF är positivt till att regeringen i dag beslutar att en utredning ska granska hur livskraften i svenska jordbruks- och trädgårdsproduktionen ska kunna öka.

– Jag tycker att det är bra att utredningen om jordbrukets konkurrenskraft nu kan börja jobba och jag sätter värde på regeringens anslag om tillväxt och att kurvorna skall vändas. Att investera i de gröna näringarna är någonting som kommer att betala sig med tanke på de framtida utmaningarna. Med det läge vi har i jordbruket idag hade naturligtvis snabba åtgärder varit att föredra. Men samtidigt är det nödvändigt med ett bredare utredningsunderlag för att få en bättre politisk samsyn kring en strategi för den svenska livsmedelsproduktionens tillväxt. Det är helt avgörande, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Jag utgår från att utredningen får möjlighet att lägga förslag på alla områden som är betydelsefulla för det svenska jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrenskraft. Det gäller inte minst det näringspolitiska området och de fall där svenska lagar och regler uppenbart medför skillnader jämfört med våra konkurrentländer, främst inom EU, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera