Bra att regeringen ställer krav på ursprungsmärkning

LRF är positivt till att regeringen vill att restauranger och storkök ska ange varifrån det kött som serveras kommer.

Detaljhandeln har infört ursprungsmärkning sedan flera år. Något som hjälpt konsumenterna att kunna hitta kött som produceras med större omsorg och kvalitet.

– Det har inneburit att efterfrågan på svenskt kött, från uppfödning med större djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ökat kraftigt. Handelns märkning med ”Kött från Sverige” är väldigt uppskattad. Konsumenterna vill givetvis även veta var köttet kommer ifrån som de beställer på restaurang, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Om ett krav på ursprungsland för köttet i restaurang eller storhushåll införs skulle innebära en stor framgång för svenska djuruppfödare. LRF har i många år arbetat för att lyfta fram det högkvalitativa och hållbart producerade kött som svenska nöt-, gris- och lammföretagare förser svenska konsumenter med. Arbetet har bland annat bedrivits genom kvalitetsmärkningningarna Svenskt Sigill och ”Kött från Sverige”.

– LRFs kommungrupper har arbetat i flera år med att uppvakta politiker och tjänstemän för att den offentliga upphandlingen av livsmedel ska ställa samma krav på allt upphandlat kött som svenska lagar ställer på svenska bönders produktion. Regeringens besked är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning även kring den offentliga upphandlingen, säger Åsa Odell.

För att länder inom EU ska kunna införa nationella bestämmelser om ursprungsmärkning måste det anmälas till EU- kommissionen. Enligt regeringens förslag får nu Livsmedelsverket och Konsumentverket i uppdrag att ta fram underlag till vad som krävs för att EU-kommissionen ska ge sitt godkännande.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera