Bra att Skogsstyrelsen gör en paus i registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige

Frågan om hanteringen av nyckelbiotoper har blivit ett allt större problem för den enskilda skogsägaren. När begreppet infördes var avsikten att det skulle omfatta mindre avgränsade områden med höga naturvärden. Över åren har tolkningen förändrats och omfattar allt större områden.

– LRF och skogsägarföreningarna har länge arbetat för en förändrad hantering av nyckelbiotoperna och välkomnar Skogsstyrelsens beslut. Det visar att myndigheten förstått de problem nuvarande utformning innebär, säger Sven Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna

 Det svenska skogsbruket är idag ett av de mest hållbara i världen och skogsägarna avsätter frivilligt stora områden. Även den brukade skogen sköts med omsorg och hänsyn till miljön. LRF och skogsägarföreningarna har under lång tid påtalat problemet med att skog som klassas som nyckelbiotop förlorar allt ekonomiskt värde. Detta slår särskilt hårt mot skogsägare i nordvästra Sverige där en mycket stor del av den avverkningsbara skogen, på lösa grunder, kan klassas som nyckelbiotop. 

 – Det är ett bra första steg Skogsstyrelsen nu tar. Det är viktigt att det pågående arbetet med en översyn av nyckelbiotoperna fortsätter, så att vi får en tillämpning och hantering där enskilda skogsägare inte drabbas på ett orimligt sätt. Det behövs ett system som respekterar äganderätten och bejakar skogsägarnas engagemang, avslutar Sven Erik Hammar.

För en intervju, kontakta Sven Erik Hammar, LRF Skogsägarna, 070-691 14 52. För mer information, kontakta LRFs presstjänst på mail: press@lrf.se eller tel: 08-787 57 77.
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera