Dags för staten att hålla sin del av avtalet

22 januari 2016.

Svenska staten måste omedelbart leverera de utbetalningar av EU-ersättningar som ännu inte betalats ut. Det skriver Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, i ett öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg.

I brevet skriver alla LRFs regionordföranden tillsammans med LRFs förbundsordförande Helena Jonsson att lantbrukarna har skött sina åtaganden i tid. De har lämnat in sina EU-ansökningar och under 2015 gjort de åligganden som ansökan innebar. Nu måste staten hålla sin del av avtalet.

- Jordbruksverkets utdragna utbetalningar skapar oacceptabla följder för företagen. Det kan inte vara omöjligt att med rätt vilja och resurser väsentligt snabba på utbetalningarna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

- Det är inte första gången den här typen av problem dyker upp i början av en ny stödperiod. Därför har LRF tidigt haft kontakter med Jordbruksverket för att trycka på för att utbetalningarna ska ske i tid. Samtidigt borde det inte vara nödvändigt eftersom normal affärsetik bjuder att betalning för leverans av en vara eller tjänst sker i nära anslutning till leveransen, säger Helena Jonsson.

 LRF förväntar sig nu svar på hur snabbt de återstående ersättningarna till lantbrukarna ska betalas ut. I brevet undrar LRF också på vilket sätt de lantbrukare som blivit drabbade av försenade utbetalningar ska hållas skadeslösa och kompenseras för detta. LRF vill även få en garanti för att 2016 års ersättningar betalas ut så snabbt EUs regler medger.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är Sveriges största småföretagarorganisation inom det gröna näringslivet.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera