Dom: Matproduktion viktigare än kraftledningsbygge

Sveriges lantbrukare har fått ett viktigt glädjebesked från Mark och miljödomstolen. Matproduktionen är viktigare än att kunna bygga kraftledningar på åkermark.

– LRF har drivit detta som principmål det är väldigt glädjande att både beslutande myndighet och domstol värdesätter åkermarken och värdet av en långsiktig matproduktion. Hittills har vi sett en oroande utveckling där kommuner bygger industri- och handelsområden på oersättlig åkermark, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Tidigare sökte energijätten EON tillstånd för att bygga en luftledning över högproducerande jordbruksmark utanför Kristianstad i Skåne. Markägarna motsatte sig EONs planer eftersom stolpar och vajerstag allvarligt skulle försämra förutsättningarna för jordbruk. Bland annat skulle möjligheten för rationell skötsel och bevattning via ramper kraftigt försvåras.

Energimarknadsinspektionen sa nej tilll EONs ansökan med huvudskälet att jordbruksmarken hade ett stort allmänintresse och att det var möjligt att istället gräva ner ledningen som markkabel. Energimarknadsinspektionen ansåg att den högre kostnaden för markkabel motiverades av den framtida matproduktionen på åkermarken.

EON överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, men domstolen har nu givit markägarna och LRF rätt. Mark- och miljödomstolen konstaterar att brukningsvärd jordbruksmark skulle tas i anspråk av stolparna, som placeras ut för luftledningen, och dessa sannolikt skulle försvåra användningen av rampbevattning och annan modern teknik som kan komma att utvecklas inom jordbruket framöver.

Domen kan enligt LRF ses som ett viktigt led i värnandet av skyddsvärd jordbruksmark.

– Förhoppningsvis kan vi tolka det som ett prejudikat och ett första konkret beslut som ligger i linje med riksdagens fastställda Livsmedelsstrategi. Den ska ju leda till att livsmedelsproduktionen i Sverige ska öka, säger Palle Borgström

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt senast den 11 juli 2018, där prövningstillstånd krävs. Lisa Kylenfelt, LRF Konsult har varit ombud åt markägarna i ärendet.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera