Efter avslöjandena om hot mot svenska bönder: LRF möter justitieministern idag

När LRFs ordförande Palle Borgström avslöjade att svenska bönder utsätts för hat och hot både på sina gårdar och i sociala medier blev reaktionerna kraftiga.

Idag diskuterar Palle Borgström med justitieminister Morgan Johansson om vilka åtgärder som kan vidtas för skydda bönder som arbetar för att förse konsumenterna med  livsmedel.

Riksdagens mål är att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Svenska livsmedel och djuromsorg ligger i topp i världen. Trots detta känner många bönder utsatthet genom de hot som de utsätts för. Antingen som fysiska intrång eller där militanta aktivister utnyttjar sociala medier för att skapa hatattacker mot enskilda personer.

Enligt en undersökning från Landja Marknadsanalys känner var femte lantbrukare någon kollega som utsatts, var fjärde lantbrukare är själv orolig för att bli utsatt för brott och var sjunde lantbrukare är rädd för att berätta att man är djurägare. Risken att bli utsatt för brott eller näthat av ideologiskt motiverade grupperingar känns för stor.

När undersökningen publicerades träffade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht LRFs förbundsordförande Palle Borgström för att diskutera situationen. Bucht uttryckte att det är helt oacceptabelt med de hot som svenska bönder tvingas ta emot.

Men det är justitieministern som har verktygen för att ändra på situationen. Idag träffar justitieminister Morgan Johansson Palle Borgström för att lyssna på böndernas önskemål.

– Vi har tagit fram en åtgärdslista som kan minska trycket på de svenska lantbrukarna. Jag hoppas att justitieministern inser allvaret och presenterar förslag som innebär att polisen får möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium än idag. Militanta aktivister ska inte få kunna systematiskt trakassera och hota enskilda företagare i syfte att bryta ner dem och få dem att sluta med sin verksamhet, säger Palle Borgström.

Några av åtgärderna som behövs:

  •  Lagar behöver förtydligas så att aktiviteter som sker ute på gårdar med syfte att trakassera enskilda näringsidkare och deras verksamhet enklare kan stoppas.
  •  Det är orimligt att småföretagare/ jordbrukare och deras familjer riskerar att utsättas för hot och våld. Det måste vara tydligt för alla att polisen kan stoppa aktivister som tränger sig in på gårdar.
  •  Hoten på nätet växer och blir allt allvarligare. Polisen och andra myndigheter måste ta fram metoder för att vända en utveckling där militanta aktivister ensamma eller i grupp tror sig kunna hota våra medlemmar och deras familjer utan att riskera att straffas.
  •  LRF tycker det är viktigt att polisen jobbar samlat på nationell nivå och att de har tillräckligt med resurser för detta.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera