Ekologisk mat ökar i kommun och landsting

Den 1 februari 2013.

Försäljningen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor ökade med drygt 18 procent under 2012. Det visar en ny marknadsrapport som LRF har gjort tillsammans med Ekoweb. Det är främst offentlig sektor, restauranger och storhushåll som ligger bakom att försäljningen av ekologiska livsmedel ökar.

Den ekologiska försäljningen inom offentlig marknad och hotell & restaurang uppgick tillsammans till 2,4 miljarder kronor under 2012. Bara inom offentlig sektor värderas den ekologiska försäljningen under förra året till 1,6 miljarder kronor och inom hotell & restaurang till 0,8 miljarder kronor.

– LRF driver frågan om att offentliga upphandlare ska ställa krav. De kommuner och landsting som ställer krav på ekologiska livsmedel är ofta bra på att ställa krav på ursprung och kvalitet. Det visar tidigare undersökningar som LRF har gjort. Därför är det en positiv signal för svensk livsmedelsproduktion som helhet att försäljningen av ekologiska livsmedel i kommun och landsting ökar, säger Axel Hansson, LRFs marknadsutvecklare för offentlig upphandling.

Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med 3 procent till 9,5 miljarder kronor under förra året. Det är en avmattning av tillväxten på den ekologiska marknaden jämfört med tidigare år.

Det här är andra året som LRF samarbetar med Ekoweb för att ta fram en marknadsanalys av den ekologiska marknaden. Rapporten baseras på intervjuer med företagsledare, marknadschefer och miljöchefer inom bland annat den offentliga sektorn angående försäljning och inköp av ekologiska livsmedelsvaror 2012. Ekologiska livsmedel är en viktig del i LRFs livsmedelsstrategi som syftar till att öka tillväxten och lönsamheten i Sveriges livsmedelsproduktion. En mer omfattande rapport publiceras på LRFs webbplats senare i vår.

För mer information, kontakta Eva Rülf, samordnare ekologiska frågor LRF, 08-787 51 16, Axel Hansson,  marknadsutvecklare för offentlig upphandling LRF, 08-787 51 09, Cecilia Ryegård, Ekoweb 0708-15 25 99 eller LRFs pressjour 08-787 57 77.

Här kan du läsa rapporten: http://www.lrf.se/Mat/Ekologiskt/Ekologiska-livsmedel/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera