Europeiska antibiotikadagen i morgonLRF: Minska antibiotikan inom EUs djurhållning

Trots risken för multiresistenta bakterier minskar inte användningen av antibiotika tillräckligt i djuruppfödningen i Europa. Och kött från länder med hög användning av antibiotika fortsätter att strömma in till Sverige. LRF hoppas nu att Europa följer Sveriges exempel för att minska antibiotikaanvändningen.

Svenska bönder har framgångsrikt minskat användningen av antibiotika inom djuruppfödning sedan 1980-talet. Idag använder vi åtta gånger mindre antibiotika per kilo kött jämfört med Tyskland, tolv gånger mindre än Polen och 34 gånger mindre än Spanien.

Ändå fortsätter importen av kött från dessa länder till svenska livsmedelsbutiker, restauranger, sjukhus och daghem. Nu är det hög tid att göra något för att minska riskerna för multiresistenta bakterier.

– Det är en allvarlig fara att överanvända antibiotika för att skyla över brister i djurhållningen. LRF har drivit en kampanj mot politiker och tjänstemän inom EU för att skärpa lagstiftningen. Nu är det dags att ta nästa steg. En ny lagstiftning är på gång – se till att förbjuda massanvändningen av antibiotika i djuruppfödningen, säger My Sahlman, veterinär och smittskyddsexpert på LRF.

LRF inleder även en kampanj i sociala medier i Bryssel för att driva på i frågan om en begränsning av användningen inom EU. Först då kan EU globalt driva antibiotikafrågan med trovärdighet.

Sverige har visat att det går att minska antibiotikaanvändningen radikalt. Friska djur behöver inte medicineras. I Sverige används antibiotikan mycket sparsamt, blir ett djur sjukt behandlas vanligtvis endast den sjuka individen och inte hela gruppen. Dessutom användas, till skillnad mot djuruppfödning i övriga Europa, så kallad smalspektrumantibiotika som inte slår mot lika breda grupper av bakterier. Det minimerar risken för att det ska bildas multiresistenta bakterier.

– Många tänker nog inte på hur djuren behandlats när man väljer parmaskinka från Italien eller serranoskinka från Spanien, två länder som ligger i den absoluta toppen inom EU vad gäller användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Nu intensifierar vi vårt arbete för att övriga Europa ska följa vårt sätt att arbeta förebyggande, säger My Sahlman.

Se den nya filmen om varför svenska grisar mår bra utan antibiotika:

https://www.facebook.com/lrf.se/videos/10155141361500687/

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera