EUs vinterpaket ett hot för svenskt klimatarbete

EU-kommissionen har utlovat att politiken för förnybar energi ska vara marknadsbaserad, att outnyttjad potential ska nyttjas och att säkerheten för investerare ska garanteras. Det kommissionen nu föreslår i vinterpaketet är raka motsatsen, säger Helena Jonsson förbundsorförande för LRF.

LRF ser en rad problem med paketet och, om det realiseras, en stor risk för att Sverige inte kommer klara Miljömålsberedningens förslag om att reducera utsläppen i transportsektor med 70 procent till 2030.

I vinterpaketet föreslår EU en utfasning av biodrivmedel från jordbruksgrödor till 2030. Detta är inte ett marknadsbaserat sätt att styra energipolitiken. Kommissionen föreslår att grödebaserade biodrivmedel ska ersättas med drivmedel från avfall och skogsrester. Argumentet om varför haltar och står utan vetenskaplig grund.

- Energipolitiken i Bryssel slår nu mot alla biodrivmedel från jordbruksgrödor. Det spelar alltså ingen roll hur bra klimatprestanda drivmedlet än har eller hur hållbart odlad grödan än må vara. Frågan är hur EU tänker sig att vi ska nå de klimatpolitiska målen utan att använda alla typer av bioråvaror för att ersätta de fossila? säger Helena Jonsson.

Idag är transportsektorn inom EU helt beroende av importerad fossil olja. Även om vi använder biodrivmedel från skog och avfall, effektiviserar och elektrifierar fordonen kommer det inte att räcka till fullt ut.

- LRF vill att EU-kommissionens förslag skrotas. Det är viktigt att vi även i fortsättningen ser jordbruksgrödor som den flexibla, klimatsmarta råvara till biodrivmedel som den faktiskt är. Redan idag kan vi producera biodrivmedel som ger en klimatreduktion på 95 %.

  

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst på mail: press@lrf.se eller tel: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 150 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Dokument & länkar