Från överskott till bristvara – nordiska bönder diskuterar framtidens livsmedels- och energiproduktion

29 augusti 2011.

Under några dagar den här veckan träffas Nordens Bondeorganisationers Centralråd, (NBC), på Sånga-Säby utanför Stockholm för att diskutera situationen på livsmedels- och energimarknaden.

– Att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning ser jag som den stora utmaningen i framtiden. Vi måste bland annat kunna utnyttja resurserna i mat- och värdekedjan på ett hållbart och effektivt sätt och då är det viktigt att vi inte bara har ett kortsiktigt perspektiv utan satsar långsiktigt på en hållbar energi- och livsmedelsproduktion, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

I takt med att världens befolkning växer behövs mer mat. Samtidigt ökar trycket på jordens naturresurser, som till exempel vatten och mark. När de nordiska bönderna träffas på Sånga-Säby utanför Stockholm den 1 – 2/9 kommer man bland annat att tala om hur lantbrukarna kan agera den kommande tiden och hantera marknadssignalerna.

– Visst finns det möjligheter för dagens lantbrukare men samtidigt har riskerna ökat. Samtidigt som lantbrukarna måste anpassa sig till klimatförändringarna så är de också tvungna att parera tätare och större svängningar på marknaderna för råvaror, säger Helena Jonsson.

Mötet öppnas torsdagen den 1/9 klockan 08.30 av LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Nordens Bondeorganisationers Centralråd (NBC) är en samarbetsorganisation för bönder i Finland, Danmark, Norge, Island och Sverige. Sverige, som har varit medlem i NBC sedan bildandet 1934, kommer under mötet på Sånga-Säby att lämna över ordförandeskapet till Danmark.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera