Grisar, mjölk och morötter i nomineringarna till Årets Ekoproducent 2014

Ragnarssons ekologiska smågris- och slaktsvinsproduktion i Tvååker, Vadsbo Mjölk vid Mariestad och Widegrens Gård på Gotland är de tre företag som har nominerats till LRFs pris Årets Ekoproducent 2014.

Ragnarssons ekologiska smågris- och slaktsvinsproduktion
På Kärragärde gård i Tvååker driver Gun och Martin Ragnarsson ekologisk smågris- och slaktsvinsproduktion. De föder upp sina grisar i ett system som helt utgår från grisarnas naturliga beteende samtidigt som de har bra produktion och hälsa. De säljer en stor del av sina produkter genom ett eget varumärke direkt till konsument och har bevisat att det går att tjäna pengar på grisproduktion.

– Det känns himla kul att ha blivit nominerad till Årets Ekoproducent 2014, säger Gun Ragnarsson.

Läs mer om företaget här: www.ragnarssons.com

Vadsbo Mjölk
Vadsbo mjölk utanför Mariestad i Västergötland ägs av åtta lantbruksföretagare och har bevisat något som få trodde var möjligt – att det går att driva ekologisk stordrift där djurvälfärden och betet fungerar lika bra med tusen kor som med tio. Företaget har 1 250 mjölkkor och levererar nästan 10 000 ton mjölk till Arla per år.

– Vadsbo Mjölk har fått mycket uppmärksamhet under hela uppbyggnaden av mjölkproduktionen, säger Anders Svensson, VD. Att bli nominerade till Årets Ekoproducent är trevligt och överraskande.

Läs mer om företaget här: www.vadsbomjolk.se

Widegrens Gård
Widegrens Gård på Gotland startade med försöksodling och ställde om till ekologisk odling 1987 med målsättningen att hela odlingen skulle bedrivas ekologiskt. Den målsättningen uppfylldes 2011. Gården drivs av brödraparen Dan och Olof Widegren samt Jakob och Olof Ansén. De är nu en av de största ekologiska morotsodlarna i Sverige och säljer sina produkter under eget varumärke, men är också huvudleverantör till COOPs Änglamarkssortiment. Förutom morötter odlas numera även ekologisk potatis, spannmål, oljeväxter och ärtor.

– Det känns mycket hedrande och inspirerande att bli nominerade till Årets Ekoproducent 2014. Nomineringen är för oss ett erkännande av vårt långsiktiga arbete med att utveckla odlingen och marknaden, säger Olof Ansén.

Läs mer om företaget här: www.widegrens.se

– Efterfrågan på ekologiska livsmedel har stigit de senaste åren. LRF vill därför inspirera fler producenter att satsa på ekologisk produktion så att vi får ett brett svenskt ekosortiment. Att dela ut pris till Årets Ekoproducent är ett sätt att göra det, säger Eva Rülf, marknadsutvecklare inom livsmedel på LRF.

Om Årets Ekoproducent
Utmärkelsen delas ut av LRF den 30 januari 2014 på Ekogalan på Grand Hôtel. Den går till ett företag eller person som utvecklat den ekologiska produktionen eller marknaden på ett innovativt sätt. Vinnaren ska vara en bra förebild och ge inspiration till andra lantbrukare, både inom och utanför den ekologiska produktionen och vara ett gott exempel på modernt och lönsamt företagande. Förutom utmärkelsen får vinnaren ett resebidrag på 10 000 kronor för att delta på Biofachmässan 2014 eller 2015.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77, eller Eva Rülf, marknadsutvecklare inom livsmedel, LRF, 08-787 51 16.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera