Hon ska leda det europeiska familjeskogsbruket

12 januari 2016.

Emma Berglund tar den 1 mars över som generalsekreterare för det Europeiska Familjeskogsbrukets konfederation, CEPF.

Emma Berglund är idag det nordiska familjeskogsbrukets, NSF, representant i Bryssel och anställd av Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Som generalsekreterare kommer hon att bygga upp CEPF i European Forestry House, mitt emot EU-parlamentet, som under våren genomgår större personalförändringar.

Emma Berglund kommer från Uppsala, är 28 år och har två masterexamina i skogsvetenskap, både från Sveriges Lantbruksuniversitet och University of British Columbia i Kanada. Hon har varit forskarassistent på University of Göttingen i Tyskland och University of British Columbia samt arbetat på Södra Skogsägarna och varit rapportör på Stockholm International Water House.

– För mig är det en oerhörd ära att få detta uppdrag och jag vill bygga upp samarbeten i Bryssel och runt om i Europa så att vi så kraftfullt som möjligt kan föra fram familjeskogsbrukets möjligheter och utmaningar, säger Emma Berglund.

– Emma Berglund har helt rätt kompetens för att kraftfullt kunna utveckla CEPF och ytterligare stärka familjeskogsbrukets ställning i Europa, säger LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar.

LRF skogsägarna är medlem av CEPF som består av nationella skogsägarfederationer i Europa och Sven Erik Hammar är styrelsemedlem.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är Sveriges största småföretagarorganisation inom det gröna näringslivet.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera