LRF kommenterar Alliansens valmanifest

1 september 2014.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar flera av de förslag som presenteras i Alliansens valmanifest men saknar ändå viktiga delar.

– Alliansens valmanifest innehåller en mängd förslag som kommer att påverka det svenska jord- och skogsbruket samt landsbygden. Vi inom den gröna näringen lever med EU regelverket under skinnet och jag hade önskat att lite mer av den diskussion som fördes inför valet till Europaparlamentet kunde finnas kvar även till riksdagsvalet, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Jag är positiv till att Alliansen nu är tydligt överens om att Sverige, likt nästan alla andra länder i EU, ska ha en nationell livsmedelsstrategi. Detta är något vi har saknat och som har varit ett hinder för att utveckla svensk livsmedelsproduktion. I detta sammanhang kan lyftas fram att Alliansen vill kartlägga regelsystem som är mer långtgående jämfört med konkurrentländerna. Detta är bra men det är anmärkningsvärt att den svenska djurskyddslagstiftningen inte ska omfattas, säger Helena Jonsson.

– Om vi i framtiden ska få en rovdjursförvaltning som kan fungera hade jag velat se ett hårdare krav på att EU ska se över och modernisera art- och habitatdirektivet, avslutar Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera