LRF kommenterar Jordbruksverkets svar om försenade utbetalningar

22 januari 2016.

Jordbruksverket kommenterar nu LRFs öppna brev när det gäller de försenade utbetalningarna av stöd till landets lantbrukare.


- Det är bra att Leif Denneberg svarar på vårt öppna brev och säger att utbetalningarna för 2016 ska komma väsentligt tidigare, det vill säga från oktober. Det är viktigt att betala ut så tidigt som EUs regler medger. Men jag är inte tillfreds med de andra svaren på vårt brev. Även om Sverige inte bryter mot EUs utbetalningsfrist för 2015 så vore det rimligt att kompensera dem som får vänta länge på sina pengar och som tvingas ta nya krediter för att klara sin ekonomi. Dessutom tycker jag fortfarande att det inte är acceptabelt att slutbetalningar av 2015 års stöd ska behöva dröja till november i år. Det måste gå att hitta en snabbare rutin än ett drygt halvt år mellan delutbetalning och slutbetalning, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är Sveriges största småföretagarorganisation inom det gröna näringslivet.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera