LRF kommenterar Socialdemokraternas valmanifest

I dag presenterade Socialdemokraterna sitt valmanifest. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar flera förslag men saknar tydliga riktlinjer inom viktiga delar. 

– Socialdemokraterna sällar sig nu till de partier som vill ha en livsmedelsstrategi. Denna politiska samsyn måste förvaltas väl, och ge förutsättningar för ett blocköverskridande arbete med att ta fram en nödvändig strategi, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Det är bra att Socialdemokraterna föreslår en löpande dialog med näringslivet och ett innovationsråd. Men jag hade gärna sett mer konkreta åtgärder och skarpare förslag för att skapa rätt förutsättningar för oss inom de gröna näringarna. Det är avgörande för att utveckla jobb på landsbygden, säger Helena Jonsson.

– Jag är positiv till Socialdemokraternas utfästelse om en blocköverskridande energipolitik. Det är en välkomnande gest för energisektorn som efterfrågar just detta. Tyvärr saknas genomgående vilka principer som ska vara vägledande och vilka styrmedel som partiet vill se för att nå de långsiktiga energi- och klimatmålen, avslutar Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera