LRF kommenterar valresultatet

Efter gårdagens val står det klart att Sverige får en ny regering. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, hoppas att nästa regering satsar på att hålla ihop stad och land.

– De kommande fyra åren blir en prövning för den regering som ska leda Sverige. Att hålla ihop stad och landsbygd är en av de viktigaste utmaningarna. Men vågar politikerna se de resurser som finns på landsbygden så kommer man också se de möjligheter som har potential att hålla ihop vårt land, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Vårt budskap till den kommande regeringen är att vi sysselsätter människor i varenda svensk kommun. Och de kan bli ännu fler om regeringen tar fram en strategi för Sveriges framtida livsmedelsproduktion, en strategi som kan generera jobb och bra mat, säger Helena Jonsson.

– Det är dessutom viktigt att vi behåller ett konkurrenskraftigt jordbruk i Sverige. Bland annat genom att avfärda ökad beskattning som inte skapar någon miljönytta, som handelsgödselskatten. Vi måste också satsa på en omställning till biobaserad ekonomi som ger Sverige möjlighet att bli världsledande i ett producera framtidens förnybara energi, säger Helena Jonsson.

– Regeringen måste se oss som lever och bor utanför städerna. Landsbygden har inte alltid samma problem som storstaden men vi är en del av lösningen till storstadens problem, avslutar Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera