LRF-koncernen flyttar och skapar en mötesplats för det gröna näringslivet

År 2020 flyttar hela LRF-koncernen i Stockholm till Franzéngatan 1, och finns därmed i samma fastighet som dotterbolaget LRF Media och i samma kvarter som Lantmännen. Resultatet blir en attraktivare och mer flexibel arbetsmiljö och besparingar på flera miljoner kronor. 

Från år 2020 kommer LRF-koncernens arbets- och mötesplats i Stockholm att vara Franzéngatan 1. Lokalen ägs av Lantmännens pensionsstiftelse Grodden och kommer att anpassas förkoncernens verksamhet.

– Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats som samtidigt är en välkomnande mötesplats för hela det gröna näringslivet, säger Anders Källström, vd, LRF-koncernen. Att vi får Lantmännen som hyresvärdar är en plusfaktor, de ser precis som vi behovet av en samlad mötesplats för näringslivet inom den gröna sektorn.

I dag hyr LRF lokaler på både Franzéngatan 1 och Franzéngatan 6, och sammantaget är dessa lokaler för stora för koncernens samlade behov. Genom att flytta samman all verksamhet gör man en besparing som beräknas uppgå till omkring 15 miljoner kronor per år. Kontraktet för Franzéngatan 1 sträcker sig till 2034. 

– Vi är mycket glada över att LRF flyttar ett steg närmare Lantmännen, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete för att tillsammans verka för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk. Det är också positivt att det skapas en samlad mötesplats för det gröna arbetslivet i samma byggnad som Lantmännens huvudkontor, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.

LRF - Pressjour
08-787 57 77
info@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera