LRF kritiskt till stoppad jakt

7 februari 2013. Igår kväll kom beskedet att kammarrätten i Stockholm beslutat stoppa den selektiva urvalsjakten på varg tills frågan har prövats i förvaltningsrätten.

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson är mycket bekymrad över de konsekvenser som kan komma:

 Det största hotet mot en svensk vargstam är inte en selektiv jakt, det största hotet är att de människor som har vargen runt knutarna och får sina djur dödade möts med hån och oförståelse. Det är landsbygdens människor och landsbygdens näringar som tar stryk av en obefintlig vargförvaltning.

Beskedet kom efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet om vargjakten till förvaltningsrätten och yrkade om inhibition, ett tillfälligt stopp.

Jag är förvånad och besviken att detta händer efter den överenskommelse som togs i en enhällig vargkommitté den 8 januari i år. Att denna selektiva urvalsjakt skulle vara till men för vargstammen kan inte ens Naturskyddsföreningen tro på. Det här handlar bara om principer och prestige och så länge positionerna är så här låsta blir det mycket svårt att nå en samsyn om rovdjur i Sverige.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera