LRF om regeringens vargbeslut: ”Djupt beklagligt att fundament i vargpolitiken raseras”

17 augusti 2011.

– Det är djupt beklagligt att EU-kommissionen har pressat Sverige att frångå en rovdjursförvaltning som har stöd av en mycket stor majoritet i riksdagen. Därmed raseras – i bästa fall tillfälligt – ett fundament för vargpolitiken, licensjakten. Detta är inte ett beslut LRF önskar. Det säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till dagens regeringsbeslut.

– Det är illa för det fortsatta arbetet med rovdjursförvaltningen att licensjakten på varg för 2012 inte kommer att genomföras. Jag känner starkt för människor i de bygder där rovdjurstrycket är stort. Jag delar deras oro, säger Helena Jonsson.

– Trots detta går det att ha viss förståelse för beslutet med tanke på de långtgående konsekvenser för rovdjursförvaltningen som en fällande dom i EU-domstolen kan medföra. Det är sannolikt ett ännu sämre alternativ, säger Helena Jonsson.

– Inte heller är slopandet av "taket" för vargstammen innan dess att rovdjursutredaren lagt fram sitt slutbetänkande önskvärt. För LRF är nu det viktigaste att skyddsjakten efter snabbutredning kan utökas eller omformas så att medlemmarnas förluster av djur och andra olägenheter som vargstammen åstadkommer minimeras. Skyddsjakten måste utformas så att besluten kan tas snabbt och jakten bli effektiv, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.
 
 
 
För mer information
, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

 
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Dokument & länkar