LRF saknar satsningar på landsbygdens företagande i vårbudgeten

15 april 2013.

- Eftersom flera allianspartier under våren sagt sig se potentialen i hela landet hade vi gärna sett att det också återspeglades vårbudgeten. Vad som krävs är konkreta satsningar som uppmuntrar små- och medelstora företag att växa i hela Sverige och investeringar i ett mer biobaserat samhälle. Vi förväntar oss mycket av höstbudgeten, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar till regeringens vårproposition.

LRF ser ett par mindre ljusglimtar i regeringens vårbudget. Bland annat välkomnas att regeringen beslutat sig för att se över brister i reglerna för fåmansbolag (3:12-regler) och för enskilda firmor.

- Bäst med den här budgeten är det som inte är med – månadsuppgifter. Om månadsuppgifter genomfördes skulle det kraftigt öka företagens administrativa börda i en tid när regeringen spår fortsatt hög arbetslöshet. Därför är det glädjande att man valt att inte gå vidare med förslaget. Vi förutsätter att regeringen nu arbetar tillsammans med Sveriges företagare och andra parter kring hur man går vidare i frågan, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera