LRF skriver under för en fossilfri framtid

10 november 2015

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, stödjer initiativet Fossilfritt Sverige och skriver under regeringens upprop. 
– Ambitionen med Fossilfritt Sverige är helt rätt och det är vi i det gröna näringslivet som kan erbjuda en biobaserad ekonomi och fossilfri framtid, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson. 

LRF välkomnar initiativet med uppropet Fossilfritt Sverige, där näringsliv, kommuner, organisationer och politiker ges möjlighet att visa hur de bidrar till klimatarbetet – lagom till klimatmötet i Paris. 

– Vi bönder vet att det biobaserade samhället kan bli verklighet och vi vill satsa och investera. Att låta Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer stärker inte bara allas vår miljö, natur och det globala klimatet, utan även konkurrenskraften hos våra företag, säger Helena Jonsson. 

På nästan alla områden kan den fossila oljan ersättas av den gröna cellen.

– Med en biobaserad och cirkulär ekonomi kan tillväxten öka, jobben blir fler och klimatbelastningen minska. I Sverige har vi ovanligt goda möjligheter att välja den fossilfria vägen, säger Helena Jonsson. 

– Sverige har enormt bra förutsättningar att utveckla ett transportsystem med förnybar energi. Med rätt politiska förutsättningar inom EU skulle det gröna näringslivet ganska enkelt kunna leverera 25 procent mer biodrivmedel med världens bästa klimatprestanda, säger Helena Jonsson. 

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. Vid årsskiftet 2014/2015 hade LRF 171 753 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera