LRF till bondestämma i Japan

15 april. Den 15-19 april samlas ett femtiotal bondeorganisationer från hela världen för att hålla stämma i bondeorganisationen, World Farmers’ Organisation (WFO).  Stämman äger rum i Niigata, Japan. Från LRF deltar bland andra förbundsordförande Helena Jonsson.

Utmaningarna för jordbruket är stora framöver när det handlar om att producera mer mat på ett bättre sätt i en situation med hårdnande konkurrens om viktiga naturresurser och samtidigt mota och möta klimatförändringen. Det är viktigare än någonsin för bönder att samarbeta – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

        En mycket grundläggande fråga för att världens bönder ska kunna möta utmaningarna på ett framgångsrikt sätt är lönsamhet på gården. Denna och många andra frågor förenar och blir viktig både i dialogen mellan bönder och i förhållande till beslutsfattare, säger Helena Jonsson.

Förutom att diskutera frågor nära kopplade till utmaningar såsom klimatförändringar, bondens del av värdet i livsmedelskedjan, investeringar och forskning väntas stämman anta en handelspolitisk policy.

        Handel är en del av en trygg livsmedelsförsörjning. Men grunden för hållbar utveckling är en matproduktion spridd över världen. För att bönder ska våga gå före i frågor som kan vara rätt för långsiktig hållbarhet, men som i det korta perspektivet försämrar konkurrenskraften i vår globaliserade värld, måste det finnas gemensamma system som premierar detta, säger Helena Jonsson.

Världens bönder har gemensamma intressen i de allra flesta frågor. Just handel tillhör de svårare att enas om. Vissa bondeorganisationer representerar bönder där exporten är avgörande för lönsamheten, andra talar för bönder som kämpar med bristande konkurrenskraft vis à vis importen.

        Historiskt har det alltid varit svårt att enas i handelsfrågor men frågorna finns där oavsett och vi bönder vinner mer på att diskutera dem än att inte göra det, säger Helena Jonsson.  

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera