LRF välkomnar förslag om bättre älgförvaltning

17 juni 2009 Idag presenterades älgjaktutredningens förslag till ny älgförvaltning för jordbruksminister Eskil Erlandsson. – Vi ser fram emot att förslagen förverkligas, då finns bättre förutsättningar att hålla en älgstam som är i balans med jord- och skogsbrukets intressen, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Regeringens särskilda utredare, Maria Norrfalk, har inte haft någon lätt uppgift att föreslå lösningar som markägare, jägare och samhället förbehållslöst kan enas kring. LRF tycker att det är en välgjord utredning med många bra förslag som LRF ska granska noga i samband med remissarbetet. De stora nyheterna i utredningen är en ny modell för förvaltningen av den svenska älgstammen, där älgförvaltningsområden införs och slopandet av licenskraven för att få bedriva älgjakt. – Förslaget om utökat markägarinflytande inom förvaltningen ser vi som en nödvändighet för att nå målet om en bättre älgförvaltning, säger Lars-Göran Pettersson. För att uppnå en ansvarsfull och långsiktigt hållbar älgförvaltning krävs betydande förändringar inom förvaltningen och i inställningen till vad jord- och skogsbruket ska behöva acceptera när det gäller viltskador. – Vi ser nu fram mot remissarbetet och att regeringen inser behovet av en bättre älgförvaltning som har förutsättningar att bli framgångsrik i mening att den verkligen leder till en kvalitativt bra älgstam i balans med andra viktiga samhällsintressen, som till exempel skogsbruk och trafiksäkerhet, säger Lars-Göran Pettersson För mer information eller intervju med Lars-Göran Pettersson kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77. Börje Waldebring, ansvarig jaktfrågor, LRF, 070-664 76 55

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera