LRF välkomnar nyutnämnda EU-kommissionärer

10 september 2014.

Idag utnämndes Phil Hogan till ny jordbrukskommissionär av EU-kommissionens nye ordförande Jean-Claude Juncker. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar utnämningen och hoppas att Phil Hogan kommer att vara en stark kommissionär och driva frågan om ett konkurrenskraftigt jordbruk inom EU. LRF lyckönskar även Cecilia Malmström som utnämnts till ny handelskommissionär.

– Det är viktigt att Phil Hogan kan slå vakt om och utveckla de gröna näringarnas position inom EU-kommissionen men också gentemot EU-parlamentet och Rådet. Det här är extra viktigt nu när fler EU-skeptiska partier fått starkare fäste i EU. Vi hoppas att han med en hög politisk profil ska betona vikten av gemensamma regler och gemensam politik på EU-marknaden där varuflödet är fritt mellan medlemsländerna, säger Helena Jonsson, LRFs förbundsordförande.

– Några av de första uppgifterna för Phil Hogan kommer bli att finslipa införandet av den nyligen beslutade jordbrukspolitiska reformen. Så småningom behöver förberedelser och diskussioner inför nästa reform ta vid. LRF hoppas förstås att Phil Hogan kommer ha en pragmatisk syn på nästa reform av CAP och verkligen ser till att det, med 28 medlemsländer, blir en gemensam politik som stimulerar till ett aktivt, konkurrenskraftigt och uthålligt jordbruk i hela EU, säger Helena Jonsson.

– LRF gratulerar även Cecilia Malmström som blivit utnämnd till ny handelskommissionär av ordförande Jean-Claude Juncker. Hon får ansvara för en viktig portfölj, inte minst mot bakgrund av EUs pågående förhandlingar med USA om världens hittills största bilaterala handelsavtal. Dessutom är det angeläget att hon medverkar till att få igång WTO-förhandlingarna, avslutar Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera