LRF välkomnar regeringens ”bondepaket”

2 april 2014.

På onsdagsförmiddagen tydliggjorde regeringen sina planer för kommande landsbygdsprogram. Programmet får en förstärkning jämfört med tidigare program och av totalt 36 miljarder kronor kommer drygt 26 att läggas på åtgärder som har direkt lantbrukskoppling – något som regeringen själv kallar ”bondepaket”. Resterande medel ska komma övrigt företagande och boende på landsbygden till del. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, välkomnar satsningen.

– Det är mycket glädjande att regeringen gör så tydliga prioriteringar för lantbruket och landsbygden i det nya landsbygdsprogrammet. Kommande miljöåtgärder kommer att vara i samma omfattning som tidigare program och i kombination med åtgärder som stimulerar konkurrenskraften och andra åtgärder inom jordbrukspolitiken ger det förutsättningar för en god utveckling av svenskt lantbruk, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Regeringen berättade att kommande program ska fokusera på lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder och betande djur samt moderniseringar. En nyhet är att man utökar den tidigare satsningen på djurvälfärd för suggor till fler djurslag.

– Den förstärkta satsningen på djurvälfärdsersättningar, där förutom suggor även mjölkkor och får kommer att ingå framöver, är ett kvitto på att regeringen ser att det arbete vi djurbönder gör är värdefullt i ett större perspektiv, säger Helena Jonsson.

Själva strukturen för det kommande programmet skiljer sig från det nuvarande. Bland annat ska budgeten till viss del fördelas utifrån olika prioriteringar men hur dessa ska ske är oklart.

– Vi har nu fått besked om de stora delarna i nästa landsbygdsprogram men informationen om detaljerna återstår och vi vet till exempel inte vilka ersättningsnivåer som ska gälla för olika miljöersättningar eller kommande kompensationsbidrag. De övergripande dragen känner vi oss nöjda med men vi ser fram emot att få mer fyllig information framöver, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 17 år i rad och vid årsskiftet 2013/2014 hade LRF 172 662 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera