LRF välkomnar regeringens utredare av jordbrukets konkurrenskraft

5 juli 2013.

LRF ser positivt på att Rolf Annerberg ska hålla i regeringens utredning som ska granska hur livskraften i svenska jordbruks- och trädgårdsproduktionen ska kunna öka.

– Äntligen har regeringen utsett en utredare av jordbrukets och trädgårdsnäringens konkurrensvillkor. Det har vi väntat på. Jag välkomnar därför beskedet om att Rolf Annerberg fått det viktiga uppdraget och vill lyckönska honom. Jag förutsätter att arbetet kommer igång snabbt och att utredningen fokuserar på åtgärder och strategier eftersom vi har bra kunskap om svenska bönders konkurrenskraft, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Utredningens arbete kommer att vara en central pusselbit när det gäller att få till stånd en positiv utveckling av produktion och ekonomi i den svenska livsmedelssektorn, särskilt på mjölk- och köttområdet där läget är bekymmersamt. Det är också viktigt att vidareutveckla trädgårdsnäringen som haft en tillväxt under senare år, säger Helena Jonsson.

– Jag menar att det behövs betydligt tydligare besked från politiskt håll i Sverige vad man vill med den svenska livsmedelssektorn och produktionen i landet. Rolf Annerbergs arbete att dels föreslå förbättrade konkurrens- och produktionsvillkor för jordbruket och trädgårdsnäringen, dels föreslå en strategi för den svenska livsmedelssektorn kommer att vara en nödvändig och viktig grund för kommande politiska beslut, avslutar Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera