LRF vill stoppa olagligt griskött i butikerna

21 februari 2013.

Bara 10 av EUs 27 medlemsstater har genomfört det nya direktivet för grisuppfödning när det gäller dräktiga suggor, som trädde i kraft vid årsskiftet. Det är färre länder än vad som har rapporterats tidigare och innebär att det snart kommer in ca 285 000 olagligt uppfödda grisar på EU:s matmarknad varje dag. I ett öppet brev till handeln frågar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson på vilket sätt handeln kontrollerar att det importerade kött som butikerna köper och sedan säljer vidare, inte kommer från gårdar som föder upp grisar olagligt.

– Handeln har ett stort ansvar eftersom dem gör valen åt konsumenterna. Därför är det viktigt att butikerna säljer kött som är lagligt producerat. Det har både konsumenten och grisbonden rätt att kräva. Vi vill veta att handlarna kan garantera att det kött som de kommer att sälja i sina butiker runt om i landet kommer från gårdar som följer EUs direktiv, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

Svenska bönder har fött upp grisar enligt EUs nya villkor, och mer därtill, i många år. Det har medfört ökade kostnader för svensk grisproduktion och gjort det svårare att konkurrera med importerat griskött. Men snart kommer ca 285 000 olagligt uppfödda grisar att säljas varje dag i EU, enligt siffror från brittiska bondeorganisationen NFU.

– Svenska grisbönder har djurskyddsregler som ligger långt över grisdirektivet. Att vi i Sverige har en god djuromsorg är någonting som våra grisproducenter är stolta över men det innebär samtidigt ökade kostnader, något som har gjort det svårare för de svenska grisbönderna att konkurrera med importerat griskött. Konkurrensen blir än mer snedvriden om det dessutom finns grisbönder i EU som inte följer de lagar och regler som vi tillsammans har beslutat om, säger Helena Jonsson.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera