LRFs Helena Jonsson inviger biogasanläggning i Halland

25 augusti 2011.

Den 26 augusti inviger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson en ny biogasanläggning på gården Nya Skottorp i Halland. Satsningen ska skapa en så effektiv användning av energi och andra resurser som möjligt, samt bidra med förnybar energi. 

– Biogasanläggningen på Nya Skottorp är ett bra exempel på företagande så som vi har fångat energifrågan i LRFs energistrategi. Att gårdar ställer om till förnybar energi och energieffektiviserar skapar konkurrenskraft. Energin som går till försäljning genererar i sin tur intäkter, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Gödsel från grisar och majsensilage ska i den nya biogasanläggningen på Nya Skottorp omvandlas till el och värme. Anläggningen är tänkt att täcka gårdens behov av el. Utöver det räknar man med att kunna sälja omkring 1/3 av den el som produceras.

– Klimat och energi är några av dagens viktigaste frågor. Vi vet att de gröna näringarna sitter på många lösningar. Biogassatsningar som den på Nya Skottorp innebär helhetslösningar i ett bredare perspektiv än bara för gården då de bidrar till ett hållbarare samhälle. Vi på LRF vill se att fler har möjlighet att göra sådana satsningar, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

– Det behövs en tydligare nationell uppbackning bakom biogasen för att investeringarna i ny biogasproduktion ska realiseras. Det är bland annat hög tid att införa Energimyndighetens förslag om ett metanreduceringsstöd för gödselbaserad biogas. Då skulle biogasproduktionen i Sverige kunna fördubblas, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Invigningen äger rum på Nya Skottorp kl15.00.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera