Lyssna till Årets Hästföretagare 2018 - Järva Trädvårdscenter

I samband med Hästföretagarforum utses i år för första gången Årets Hästföretagare av LRF Häst och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Årets pris går till till Järva Trädvårdscenter som med hästar i fokus erbjuder tjänster inom skogs-, park- och natursskötsel. Förutom att motta utmärkelsen, kommer företagets grundare Annelie Sjödin också att hålla ett seminarium under forumet, där hon berättar om sin företagarresa.

– Järva Trädvårdscenter är verkligen en förebild för branschen! De har god lönsamhet, ett tydligt marknadstänk och verkar i en spännande bransch. Syftet med priset Årets Hästföretagare är att lyfta fram goda exempel på framgångsrika hästföretagare som också är bra förebilder och kan inspirera andra, säger Erica Lindberg, verksamhetsledare för LRF Häst och ansvarig för utmärkelsen Årets Hästföretagare.

Järva Trädvårdscenter startades 2012 i Åkersberga och har sedan dess vuxit stadigt.

Idag har företaget fyra hästar i arbete, två heltidsanställda och flera timanställda vid behov under högsäsong. Samtliga arbetar med att utföra naturvårdsinsatser i tätortsnära områden. 

Tack vare en genomtänkt affärsplan och en aktiv marknadsbearbetning har företaget snabbt nått en sund lönsamhet och fortsätter att växa – året om.

– Det är en stor ära att få motta priset Årets Hästföretagare och vi ser fram emot att få komma till Göteborg och berätta om hur vi byggt upp företaget. Priset betyder mycket för hela branschen som jobbar med hästentreprenad, inte bara för oss, säger Annelie Sjödin.

Juryns motiveringen till utmärkelsen Årets Hästföretagare 2018:

Gedigen hästkunskap, helhjärtat engagemang och nytänkande entreprenörskap kännetecknar Årets Hästföretagare som på kort tid utvecklat nya tjänster i samverkan med kunder och med gott resultat. Företaget är ett utmärkt exempel på när traditionell hållbarhet på ett innovativt sätt appliceras i en otraditionell miljö. Verksamheten förverkligar en affärsidé som innebär att erbjuda landsbygdsnära entreprenörstjänster med naturvård i fokus i tätortsmiljöer.

Fakta Årets Hästföretagare

Utmärkelsen Årets Hästföretagare har utsetts via nomineringar från Hästdelegationens ledamöter. En jury av representanter från LRF Häst, HNS, LRF Konsult och Hästnäringens Riksanläggningar har utsett Järva Trädvårdscenter som tilldelas ett utbildningsstipendium värt 25 000 kr.

Läs mer om Järva Trädvårdscenter www.jarvatradvard.se

För mer information, kontakta:
Annelie Sjödin, 0700-926677, jarvatradvard@gmail.com 

Erica Lindberg, LRF Häst, erica.lindberg@lrf.se
Sara Westholm, HNS, sara.westholm@nshorse.se

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Taggar:

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera