Många lantbrukare utsatta för brott

10 februari 2013. 3 av 10 lantbrukare har varit utsatta för brott de senaste två åren. Hälften av dem som varit utsatta har varit det två gånger eller mer. Stöld av drivmedel, maskiner och redskap är vanligast. Även bluffakturor och bedräglig telefonförsäljning är vanligt. Det visar en ny rapport från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

- Vi menar vi att det behövs en mer strukturerad brottsförebyggande insats. Lantbrukarna kan göra en del men vi vill inte ha ett samhälle där människor tvingas ta lagen i egna händer, säger LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

LRFs rapport visar också att var tredje utsatt anser att polisanmälan är bortkastad tid. En av fyra som anmält säger att ärendet avskrivits av polis.

- Att polisanmäla brott måste leda till resultat. Därför vill vi ha ett bättre samarbete med polisen för att minska tjuvarnas intresse att stjäla på landsbygden, säger Helena Jonsson.

Som ett led i att förebygga brott har LRF sjösatt ett pilotprojekt med start i Gävleborg för att öka möjligheterna att varna varandra för tjuvar och förbättra möjligheterna att hitta brottslingarna. Projektet går ut på att skapa en larmkedja i samarbete med ett företag som specialiserat sig på sådana tjänster. Via larmkedjan blir deltagarna larmade om brott som begås och kan delge observationer som kan ha med brottet att göra. Genom pilotprojektet finns möjlighet att få tips på hur man förebygger brott på gården, bland annat genom att "DNA"-märka maskiner, redskap och liknande.

1000 lantbrukare, med en fastighet större än 10 hektar, har fått svara på en postal enkät och efterföljande telefonuppföljning, under perioden oktober-december 2012. Statistiskt är undersökningen representativ för hela gruppen lantbrukare.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera

Dokument & länkar