Mest ris till EUs budget

8 februari 2013. Helena Jonsson, förbundsordförande för LRF, kommenterar här den nya EU-budgeten:

- Det står klart att det blir en kraftig neddragning av medlen från EU för Landsbygdsprogrammet. Det är nu jätteviktigt att detta inte leder till att alla de åtgärder som finns i programmet måste dras ned eller avslutas. Det skulle i så fall få drastiska och dramatiska konsekvenser för både landsbygden och böndernas ambitiösa miljö- och klimatarbete.

- Det som är positivt är att Sverige i alla fall till slut fick ett så kallat kuvert, tyvärr på en alltför låg nivå. Nu återstår arbetet med att utforma ett kommande landsbygdsprogram, i vilket en helhjärtad medfinansiering från svensk sida är absolut nödvändig.

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 16 år i rad och vid årsskiftet 2012/2013 hade LRF 172 085 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om oss

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 15 år i rad och vid årsskiftet 2011/2012 hade LRF 171 807 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. www.lrf.se

Prenumerera